Stress og forbrenning henger sammen

Stress og forbrenning henger sammen

Det er viktig å huske på at kroppen er svært sammensatt og at enkelte faktorer som stress kan ha helt andre utslag enn bare følelsen av en kaotisk hverdag.

En kropp i balanse er en fleksibel kropp som enkelt håndterer dager med høyere kaloriinntak, og som lett veksler mellom forbrenning av karbohydrater og fett.

Mangel på overskudd i hverdagen ditt påvirker på mange måter denne balansen, og da kan man ikke skille mellom fysisk og mentalt overskudd.

Om du er stresset, sliten og nedstemt – ja, da vil kroppen plukke opp disse signalene. For eksempel vil kroppen kunne skille ut hormoner som senker forbrenningen.

Jobb med å finne en fornuftig likevekt mellom utfordringer i de mange hverdagene og ting som gjør deg rolig. Sunt stress er stress som gir oss drivkraft og motivasjon, og som kroppen fort henter seg tilbake fra.