Smilets skjulte krefter

Smilets skjulte krefter

Evnen vår til å smile har flere livsviktige funksjoner enn man kanskje skulle tro!

Litt om evolusjonen

Å smile er et grunnleggende biologisk og uniformt uttrykk. Det vil si at dette ansiktsuttrykket kan sees i alle kulturer over hele verden, selv i stammer som ikke er i kontakt med resten av verden. Å smile er så viktig for vår overlevelse, at vi starter å gjøre det allerede før vi er født, og fortsetter å øve på dette i respons til menneskestemmer når vi er små. Vår evne til å smile er mer enn bare et uttrykk som kommer til syne når vi føler glede og tilfredshet.

Grunnleggeren av evolusjonsteorien, Charles Darwin, beskrev med sin “Facial Feedback Respons Theory” at handlingen vi gjør ved å smile kan være selve grunnlaget for om man føler seg bra – et smil kommer ikke bare som et resultat av en hendelse eller en tanke.

Det sosiale dyret

Vi mennesker liker at de man sosialiserer med, er i samme humør som det vi er selv. Derfor har vi evnen til å både smitte andre, og også bli smittet, av andres humør. Dette skjer typisk fordi vi, helt enkelt og ubevisst, etterligner andres kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Du vil for eksempel mest sannsynlig ikke rynke pannen dersom noen smiler bredt til deg. Vi vil hele tiden adaptere til miljøet vi er en del av, for å passe inn og ha det komfortabelt, og kroppsspråket vårt fungerer som en hendig funksjon for dette.

Smil og belønning

Å smile har den samme effekten på hjernen vår som søtsaker og god mat – den aktiverer belønningssystemet vårt og skiller ut hormonet endorfin som er knyttet til belønning og glede. Det har vist seg at bare det å gjøre ansiktsbevegelsen knyttet til å smile, altså aktivere ”smilemusklene”, aktiverer belønningssystemet og får oss straks i bedre humør.

Vi kan for eksempel like en kjedelig aktivitet, film eller bok bedre dersom vi aktiverer smilemusklene samtidig som vi gjør handlingen. Prøv neste gang du gjør en kjedelig oppgave eller vil oppmuntre en som har stått opp på feil bein.

Ved å smile kan vi altså lure hjernen til å tro at vi har det bedre, enn det kanskje kjennes ut som i kroppen akkurat der og da. Å smile i forbindelse med fysisk aktivitet og trening, gjør også at vi glemmer hvor tung pusten er eller hvordan musklene verker. Prøv det ut neste gang du trener!

Fjern stress med et smil

Det har også vist seg at smiling påvirker de fysiologiske reaksjonene i kroppen knyttet til stress. Smiling gir lavere blodtrykk og demper utskillelsen av stresshormoner (som kortisol og adrenalin). Vi vil altså takle utfordringer på en mer hensiktsmessig måte, ved å smile i forkant, under og etter den stressende situasjonen. I tillegg har det vist seg at mennesker som smiler mye, lever lenger enn de som smiler sjeldnere.

Når du står opp om morgenen, gi deg selv et smil i speilet, så skal du se du smiler bredt tilbake.