Smilets skjulte krefter

Smilets skjulte krefter

Evnen vår til å smile har flere livsviktige funksjoner enn man kanskje skulle tro!

Evolusjonen

Å smile er et grunnleggende biologisk og uniformt uttrykk. Det vil si at dette ansiktsuttrykket kan sees i alle kulturer over hele verden, selv i stammer som ikke er i kontakt med resten av verden. Å smile er så viktig for vår overlevelse at vi starter å gjøre det allerede før vi er født, og fortsetter å øve på dette i respons til menneskestemmer når vi er små. Vår evne til å smile er mer enn bare et uttrykk som kommer til syne når vi føler glede og tilfredshet. Grunnleggeren av evolusjonsteorien, Charles Darwin, beskrev med sin Facial Feedback Respons Theory at handlingen vi gjør ved å smile kan være selve grunnlaget for om man føler seg bra – et smil kommer ikke bare som et resultat av en hendelse eller en tanke.

Det sosiale dyret

Vi mennesker liker at de man sosialiserer med er i samme humør som det vi er selv. Derfor har vi evnen til å både smitte andre, og også bli smittet, av andres humør. Dette skjer typisk fordi vi, helt enkelt og ubevisst, etterligner andres kroppsspråk og ansiktsuttrykk. Du vil for eksempel ikke rynke pannen dersom noen smiler bredt til deg (med mindre personen signaliserer noe du oppriktig syntes er verdt å rynke pannen for). Vi vil hele tiden adaptere til miljøet vi er i for å passe inn og ha det komfortabelt, og kroppsspråket vårt fungerer som en hendig funksjon for dette.

Smil og belønning

Å smile har den samme effekten på hjernen vår som godis; den aktiverer belønningssystemet vårt og skiller ut hormonet endorfin som er knyttet til belønning og glede. Studier har vist at bare det å gjøre ansiktsbevegelsen knyttet til å smile, altså aktivere ”smilemusklene” aktiverer belønningssystemet og får oss straks i bedre humør. Vi kan for eksempel like en kjedelig aktivitet, film eller bok bedre dersom vi aktiverer smilemusklene samtidig som vi gjør handlingen. Prøv neste gang du gjør en kjedelig oppgave eller vil oppmuntre en som har stått opp på feil bein.

Fjern stress med smil

Det har også vist seg at vi smiling påvirker de fysiologiske reaksjonene kroppen har til stress, og at smiling gir lavere blodtrykk og demper utskillelsen av stresshormoner (slik som cortisol og adrenalin). Studier har visst at vi lettere takler stressende situasjoner dersom vi smiler i forkant, under og etter den stressende situasjonen. Det har til og med vist seg at mennesker som smiler mye lever lenger enn de som smiler sjeldnere. Når du står opp i morgenen, gi deg selv et smil og speilet, så skal du se du smiler bredt tilbake.

Referanser

  • Embodying emotion. Niedenthal, 2007
  • Facial mimicry in its social setting. Siebt, Mühlberger, Likowski og Weyers, 2015.