Sitting is the new smoking
Pain of lower back, mature businesswoman

Sitting is the new smoking

Studier viser at å sitte stille foran TV’en ikke er den eneste bekymring, all type stillesitting kan være skadelig. Selv ikke moderat aktivitet ser ikke ut til å minske denne risikoen. Så hva kan vi gjøre for å forbedre folkehelsa?

Hvorfor er det så farlig å sitte?

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. I forhold til hjerte- og karsykdommer kan fysisk aktivitet isoleres som en selvstendig risikofaktor som i styrke kan sammenlignes med overvekt, høyt blodtrykk, ugunstig fettprofil og røyking. For mye stillesitting ser også ut til å kunne øke risikoen for død forårsaket av hjerte- og karsykdommer eller kreft.

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet defineres som ”all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå”. I dette inngår mange begreper knyttet til fysisk utfoldelse, som for eksempel mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, arbeid, idrett, kroppsøving og fysisk fostring.

Helse – ikke bare fravær av sykdom

Helse defineres som ”en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom eller fysisk svekkelse” (WHO).

I tillegg til at fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer er aktiviteten også en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Fysisk aktivitet påvirker humøret, gir energi, reduserer stress, bedrer forholdet til egen kropp, fremmer sosialt samvær og kan også bidra til å redusere angstlidelser.

I våken tilstand er gjennomsnittet at vi sitter stille 62% av tiden, vi er lett aktive i 34%  og moderat aktive i bare 4%.

Studie på stillesitting

En studie har sammenlignet voksne personer som satt mindre enn to timer om dagen foran TV eller annen skjermbasert underholdning med voksne som brukte mer enn fire timer om dagen foran skjermen. De som satt mest hadde

 • Ca 50% økt risiko for død uavhengig av årsak
 • Ca 125% økt risiko for hjerte- og karsykdommer som brystsmerter (angina) eller hjerteinfarkt

Økningen i risiko var uavhengig av andre risikofaktorer som bl.a. røyking og høyt blodtrykk.

Hvordan unngå problemet?

Å sitte stille foran TV’en er ikke den eneste bekymring. All type stillesitting som å sitte på kontor med pc eller kjøre bil kan være skadelig. Det å trene på helsestudio eller på annen måte være i moderat aktivitet ser ikke ut til å minske risikoen. Derfor ser løsningen på problemet ut til å være å sitte mindre og være mer i bevegelse generelt. Du kan rett og slett starte med å stå istedenfor å sitte hver gang du får muligheten eller finne på måter å bevege deg mens du jobber.

5 enkle forbedringstips:

 1. Hev og senk kontorpult på arbeidsplassen
 2. Stå/gå mens du snakker i telefon eller spiser lunsj
 3. ”Walk the talk” – ha gående møter der alle får beveget seg
 4. Få deg en mini tredemølle så du kan gå ved kontorpulten din og være i bevegelse store deler av dagen
 5. Gjør noen ”kontor” øvelser i løpet arbeidsdagen

6 enkle tips for å redusere tiden du sitter på fritiden:

 1. Gå, løpe eller sykle til jobb, skole og andre daglige gjøremål
 2. Parkér bilen et stykke unna målet og gå resten
 3. Gå av buss, trikk eller t-bane et stopp før og gå resten
 4. Gå trapper istedenfor å kjøre heis
 5. Gå i rulletrapper og på rullebånd – ingen grunn til å stå stille!
 6. Gå tur hver dag og opptjen TV-tid til nyheter eller favorittserien

Kilder:

Mayo Clinic

Regjeringen.no

Helsenorge.no