Nå kommer forsikringene som belønner deg som trener

Nå kommer forsikringene som belønner deg som trener

Tar du godt vare på helsen din? Snart vil forsikringsselskapene belønne deg og motivere deg til mer aktivitet.

Smartforsikringer er en helt ny kategori forsikringer som vil få stor påvirkning på folks liv, og vil forandre forsikringsbransjen. Smartforsikringer bruker teknologi for å motivere og belønne sunnere og tryggere adferd. I Norge er det det første feltet for slike forsikringer Smarte bilforsikringer.

Smartklokker fra Garmin brukes nå for å gjøre helseforsikringer smartere. Forsikringskundene til det globale forsikringsselskapet SCOR Global Life bruker Garminklokker for å måle- og forbedre helsen. Smartklokkene samler aktivitets- og helsedata som sendes til forsikringsselskapets helseapp.

De som har forsikringen sin hos SCOR og lever sunt får belønninger som lavere forsikringspremie og tilgang til helsecoach etter samme modell som man oppnår bonuspoeng på flyreiser.

Andre forsikringsselskaper motiverer sine kunder på andre måter. Vitality, som springer ut av det Sørafrikanske forsikringsselskapet Discovery, begynte allerede for 25 år siden å gi folk incitamenter til å forbedre sin helse gjennom treningsmedlemskap, rabatter på sunn mat og andre belønninger basert på oppnåelse av personlige helsemål. Bonuspoengene som kunden sparer opp kan brukes til alt fra rabatter på kino til lavere priser på flyreiser. Vitality vet at sunne kunder er det samme som lavere forsikringsutbetalinger og mer lojale kunder. I samarbeid med Garmin tilbyr de sine kunder blant annet store rabatter på smartklokker – dersom kunden er i jevnlig aktivitet, beholder kunden rabatten. Dersom ikke, må kunden i de månedene hun ikke er aktiv betale tilbake en begrenset, men følbar sum.

Et annet forsikringsselskap er det relativt ny-oppstartede YouLife. Gjennom en engasjerende app og en egen mynt-enhet som calles YouCoin, tjener kunden opp YouCoins for hvert minutt man er i aktivitet eller gjennomfører mindfullness-øvelser i appen. YouCoins kan brukes som betalingsmiddel hos selskapets samarbeidspartnere – blant andre Amazon- og til å få redusert forsikringspremien.

Mange flere nordmenn kan få helseforsikring med ny teknologi. Det nye forsikringsselskapet Fremtind kan bli førstemann ut.

Forsikringsselskapet Fremtind tilbyr nå sine bilforsikringskunder smart bilforsikring gjennom appen Spinn. Spinn motiverer og belønner sjåfører som kjører trygt. Men innovasjonsdirektør Svein Skovly i Fremtind mener at vi snart kommer til å få smartforsikringer på våre helseforsikringer og livsforsikringer og at dette vil medføre at de som i dag ikke får tegne slike forsikringer kan slippes inn i forsikringsordningen.

I dag er det mange som ikke får tilgang til helseforsikring – blant annet fordi de kan ha for høy alder. Er man over 70 år kan man være i topp form, men mange forsikringsselskaper vil ikke slippe inne en 70 åring inn. Også andre grupper kan nektes forsikring.

Det er ikke alltid en sammenheng mellom alder og fysisk form. Mange 70 åringer har en biologisk alder og en fysisk form mange kan misunne dem. Og med smarte forsikringer får man det ekstra puffet i ryggen som gjør at man fortsetter å tå vare på helsen sin.

-Men er det ikke slik at med Smarte forsikringer så vil en forsikringskunde oppleve å få høyere pris på forsikringen sin enn andre som er mer fysisk aktive?

-Vi tror ikke dette er veien å gå sier Svein Skovly i Fremtind. Med Spinn-appen «straffer» vi ikke bilister som kjører mer aggressivt eller mer aktivt, men appen hjelper denne gruppen til å kjøre mindre risikoeksponert og gi dem lavere pris på forsikringen når de kjører mykere. Vi belønner altså smart atferd – vi straffer ikke annen atferd, sier Svein Skovly. Det samme ser vi for oss når det gjelde helseforsikringer. Mennesker må få lov til å velge å ikke ta så godt vare på helsen sin, men da kan de også risikere å miste noen fordeler.  

-Vi tror at sammen med smartklokker, engasjerende apper og tilpassede belønninger, vil mange flere ta vare på helsen sin enn det som er tilfellet i dag. Vi snakker ikke om at man skal bli en atlet, men begynne å bevege seg litt mer i form av å gå og kanskje fokusere mer på kostholdet.

Tidligere har Fortsett snakket med Global Product Lead Travis Johnson i Garmin Health om fremtidenes helse.
Les mer her.