Hvordan komme i gang med trening?
Young couple is running outdoors on a cold winter day. They just finished training and are giving high five. They are wearing warm clothing.

Hvordan komme i gang med trening?

Sliter du med motivasjon til å trene? Motivasjon til å komme deg over «dørstokkmila»? Denne artikkelen gir deg noen enkle råd og tips om hvordan akkurat du kan fremme din egen motivasjon i forhold til fysisk aktivitet og trening, og hvordan denne appen kan hjelpe deg på veien.

Motivasjon er det som «driver» mennesker. En motivert person har stor tro på egne evner til å mestre gitte oppgaver, presterer bedre og opplever økt livskvalitet og «stå-på-vilje»! Det sier seg selv, at dette er noe alle ønsker å oppnå – uansett livssituasjon, alder, yrke osv. Motivasjon er et positivt ladet ord og assosieres med energi, mestring, pågangsmot, engasjement, suksess og glede! Men hvordan kan vi motivere oss selv?

Hvordan motivere deg selv i praksis?

Selve motivasjonskraften og gjennomføringsevnen ligger i deg selv, men til tider kan det likevel være vanskelig å føle at man har det som skal til, for å bli motivert eller lykkes. De fleste har sikkert opplevd å føle seg «umotiverte» eller usikre på egne evner. Vi må altså identifisere hvilke faktorer som kan bidra til å trigge og vekke denne kraften som vi alle har i oss.

Basert på motivasjonspsykologiens hovedteorier (Achievement Goal Theory, Self-Efficacy, Self-Determination Theory), er det tre faktorer som er avgjørende for å trigge og fremme den indre motivasjonen: Mestring, selvbestemmelse og tilhørighet.

Mestring

Mestring er avgjørende for motivasjonen. Forskning viser at indre motivasjon, trivsel, glede, innsatsvilje og prestasjon øker, mens prestasjonsangst, stress osv., reduseres ved tilretteleggelsen av mestringsorienterte læringsmiljøer, med personlige målsettinger i fokus. Det å mestre er noe vi mennesker instinktivt søker etter. Følelsen av å mestre og lykkes med utfordrende oppgaver, er noe alle kan kjenne seg igjen i. Det er en god følelse.

I forhold til trening, bør du derfor alltid sette realistiske mål og begynne forsiktig, slik at du opplever å få til det du har bestemt deg for. Et godt mål, er et mål som motiverer, og som legger grunnlaget for hele prosessen videre. I denne målsettingsprosessen er det svært viktig å ta i betraktning at du ikke bare må sette et mål for å ha et mål, fordi det er «bra». Da blir det dødfødt.

Det er avgjørende at det langsiktige målet som settes, virkelig betyr noe for deg. Det skal skje noe i kroppen din når du tenker på målet. Det er når målet faktisk trigger følelsene dine, at du vil klare å nå det og motivasjonen fremmes! I tillegg viser forskning at hvis du skriver ned målet ditt og/eller sier det høyt til deg selv og andre rundt deg, er også sannsynligheten større for at du lykkes.

En viktig huskeregel i forbindelse med målsetting, er å sette «S.M.A.R.T.E.»-mål. Det vil si at gode mål, er smarte mål. Bokstavene i ordet «SMART», står for: S = Spesifikt, M = Målbart, A = Ambisiøst, R = Realistisk og T = Tidsbestemt. I tillegg er det viktig å evaluere målsettingsprosessen underveis (E står for Evaluering).

I tillegg er det hensiktsmessig å jobbe med et oppgaveorientert fokus. Det vil si at du setter deg selv i fokus, og jobber for å hele tiden å bli så god som du selv kan bli. Ikke vær opptatt av hva andre gjør, eller om du er bedre eller dårligere enn dem. Det er irrelevant. Det viktigste er at du konkurrerer med deg selv, anerkjenner og er oppmerksom på din egen fremgang.

Appen kan hjelpe deg i denne prosessen. I appen kan du enkelt sette ditt eget, personlige mål og du kan daglig følge din egen fremgang. Du får poeng basert på aktivitet og trening, og det er motiverende å følge med på den totale «poengscoren». Du kan enkelt konkurrere mot deg selv, loggføre aktivitet/trening, få inspirasjon gjennom den daglige artikkelfeeden og endre målsettinger underveis.

Selvbestemmelse

Selvbestemmelse er et grunnleggende behov vi mennesker ønsker å tilfredsstille. Vi ønsker å styre vårt eget liv og selv velge hva vi ønsker å fylle hverdagen med. Vi ønsker ikke at andre skal påtvinge oss tanker, meninger, arbeids-eller treningsmetoder osv., som vi selv ikke ønsker eller er enige i. Å kunne bestemme selv og selv være en grunnleggende faktor til at man oppnår noe, skaper og fremmer den indre motivasjonen.

I forhold til trening, er det derfor viktig at du «lytter til egen kropp» og selv utarbeider målsettinger og treningsopplegg som passer deg og dine forutsetninger. Forskning viser at hvis du selv utarbeider/er med på å utarbeide planer for egen måloppnåelse, og også velger en treningsform du selv trives med, er det mye større sannsynlighet for at du lykkes.

I denne appen kan du enkelt melde deg på ulike treningsprogrammer som går over seks uker eller følge tilpassede enkelt-økter. Du kan selv velge hvilket treningsprogram du vil følge, og du velger også det nivået som passer deg best, når du melder deg på et treningsprogram. Mange av våre treningsprogrammer har videoinstruksjon, som gjør det enkelt å gjennomføre, og du kan enkelt loggføre og planlegge treningen din i appen.

Tilhørighet

Tilhørighet er også sentralt for vår egen motivasjon. Følelsen av tilhørighet og fellesskap er essensielt for et hvert menneske. Det gir trygghet og trivsel. Et felleskap kan også være svært motiverende i seg selv.

I treningssammenheng har det vist seg at følelse av tilhørighet, har positiv påvirkning på individets trivsel, indre motivasjon og opprettholdelse av aktiviteten. For å fremme din egen motivasjon i forhold til trening, er det et godt tips å ta med en venn på trening. Ved å trene sammen med noen, yter man bedre, og det føles trygt å prøve nye ting og utfordre komfortsonen, som igjen fremmer motivasjonen og selvtilliten. Sammen kan man prøve ut nye aktivitets-og treningsformer, og aktivt oppsøke og ta del i ønskede sosiale miljøer. Vær åpen og nysgjerrig.

Denne appen er en sosial app som skaper samholdet og engasjementet du trenger for å komme i gang og bli værende aktiv! I appen kan du bli med i grupper eller opprette egne. Slik kan du og dine kolleger kommunisere og være aktive sammen. Du kan delta på arrangementer, i eller utenfor ditt «team/din gruppe» eller lage egne arrangementer og invitere kolleger du ønsker å være aktive med. I gruppene og arrangementene kan du poste bilder, hendelser og opplevelser, og dere kan gi hverandre feedback. Drahjelp fra andre og et sosialt og positivt fellesskap, er avgjørende for å lykkes!

Lykke til!