Hvordan «booste» motivasjonen?
Girl prepairing for workout

Hvordan «booste» motivasjonen?

Sliter du med motivasjon til å trene? Motivasjon til å komme deg over «dørstokkmila»? Denne artikkelen gir deg noen enkle råd og tips om hvordan akkurat du kan fremme din egen motivasjon i forhold til fysisk aktivitet og trening.

Motivasjon er det som «driver» mennesker. En motivert person har stor tro på egne evner til å mestre gitte oppgaver, presterer bedre og opplever økt livskvalitet og «stå-på-vilje»! Det sier seg selv, at dette er noe alle ønsker å oppnå – uansett livssituasjon, alder, yrke osv. Motivasjon er et positivt ladet ord og assosieres med energi, mestring, pågangsmot, engasjement, suksess og glede! Men hvordan kan vi motivere oss selv?

Hvordan motivere deg selv i praksis?
Selve motivasjonskraften og gjennomføringsevnen ligger i deg selv, men til tider kan det likevel være vanskelig å føle at man har det som skal til, for å bli motivert eller lykkes. De fleste har sikkert opplevd å føle seg «umotiverte» eller usikre på egne evner. Vi må altså identifisere hvilke faktorer som kan bidra til å trigge og vekke denne kraften som vi alle har i oss.

Basert på motivasjonspsykologiens hovedteorier (Achievement Goal Theory, Self-Efficacy, Self-Determination Theory), er det tre faktorer som er avgjørende for å trigge og fremme den indre motivasjonen: MESTRING, SELVBESTEMMELSE og TILHØRIGHET.

Mestring
Mestring er avgjørende for motivasjonen. Forskning viser at indre motivasjon, trivsel, glede, innsatsvilje og prestasjon øker, mens prestasjonsangst, stress osv., reduseres ved tilretteleggelsen av mestringsorienterte læringsmiljøer, med personlige målsettinger i fokus. Det å mestre er noe vi mennesker instinktivt søker etter. Følelsen av å mestre og lykkes med utfordrende oppgaver, er noe alle kan kjenne seg igjen i. Det er en god følelse.

I forhold til trening, bør du derfor alltid sette realistiske mål og begynne forsiktig, slik at du opplever å få til det du har bestemt deg for. Har du for eksempel aldri gjort en knebøy med stang i frivektsavdelingen på treningsstudioet før, er det lurt å begynne rolig med å bli kjent med frivekts-apparatet. Finn ut av hvordan du justerer det og spør eventuelt noen som jobber på senteret. Har du aldri løpt før, begynn med små turer og bli kjent med treningsformen. Begynner du forsiktig i forhold til eget utgangspunkt, vil du lykkes og kjenne på den herlige følelsen av mestring – dette «booster» motivasjonen din!

I tillegg er det hensiktsmessig å jobbe med et oppgaveorientert fokus. Det vil si at du setter deg selv i fokus, og jobber for å hele tiden å bli så god som du selv kan bli. Ikke vær opptatt av hva andre gjør, eller om du er bedre eller dårligere enn dem. Det er irrelevant. Det viktigste er at du konkurrerer med deg selv, anerkjenner og er oppmerksom på din egen fremgang.

Selvbestemmelse
Selvbestemmelse er et grunnleggende behov vi mennesker ønsker å tilfredsstille. Vi ønsker å styre vårt eget liv og selv velge hva vi ønsker å fylle hverdagen med. Vi ønsker ikke at andre skal påtvinge oss tanker, meninger, arbeids-eller treningsmetoder osv., som vi selv ikke ønsker eller er enige i. Å kunne bestemme selv og selv være en grunnleggende faktor til at man oppnår noe, skaper og fremmer den indre motivasjonen.

I forhold til trening, er det derfor viktig at du «lytter til egen kropp» og selv utarbeider treningsopplegg som passer deg og dine forutsetninger. Trenger du imidlertid hjelp til dette, ta kontakt med fagpersoner som kan hjelpe.

Målstyring og planlegging er også et effektivt verktøy for å skape motivasjon. Forskning viser at målsetting fremmer selvtillit/mestringstro, motivasjon, konsentrasjon og «stå-på-vilje». Effektive målsettinger er spesifikke, målbare, attraktive/ambisiøse, realistiske og tidsbestemte.

Med attraktive/ambisiøse mål, menes det at målet må bety noe for hver enkelt. Påtvungne målsettinger fra andre, fungerer ikke, og skaper ikke god motivasjon. Du må selv identifisere dine mål og ønsker, og ut fra dette, sette opp en realistisk målsettingsplan med både korte-og langsiktige mål. Motivasjonen øker når man når egne mål, og videre styrker dette selvtilliten og selvfølelsen!

Tilhørighet
Tilhørighet er også sentralt for vår egen motivasjon. Følelsen av tilhørighet og fellesskap er essensielt for et hvert menneske. Det gir trygghet og trivsel. Et felleskap kan også være svært motiverende i seg selv.

I treningssammenheng har det vist seg at følelse av tilhørighet, har positiv påvirkning på individets trivsel, indre motivasjon og opprettholdelse av aktiviteten. For å fremme din egen motivasjon i forhold til trening, er det et godt tips å ta med en venn på trening. Ved å trene sammen med noen, yter man bedre, og det føles trygt å prøve nye ting og utfordre komfortsonen, som igjen fremmer motivasjonen og selvtilliten. Sammen kan man også prøve ut nye gruppetreninger og aktivt oppsøke og ta del i ønskede sosiale miljøer. Vær åpen og nysgjerrig.