Fordeler med regelmessig fysisk aktivitet

Fordeler med regelmessig fysisk aktivitet

Det er ingen hemmelighet at helse og livsstil henger sammen, og det er en rekke fordeler ved å holde kroppen i bevegelse. Hvor mye en skal trene og ved hvilken intensitet spiller også en viktig rolle. Likevel er alt bedre en ingenting!

Hva er fysisk aktivitet? Helsedirektoratet sier at fysisk aktivitet er et overordnet begrep – et begrep som inkluderer mye forskjellig, blant annet lek, mosjon, idrett, kroppsøving og trening. Fysisk aktivitet blir definert som all kroppsbevegelse som følge av muskelarbeid og som resulterer i et økt energiforbruk. Grovt sett kan man si at fysisk aktivitet handler om det å bevege seg og å bruke kroppen.

Fysisk aktivitet kan utføres med ulik intensitet – desto høyere intensiteten er, jo større blir gevinsten i form av helsefordeler. Ved fysisk aktivitet vil pulsen og hjertets minuttvolum øke – pusten går raskere, blodtrykket øker, kroppstemperaturen stiger og hjertets og musklenes gjennomblødning øker. Dette er en kilde til god helse og en sentral del av en sunn livsstil.

Hvorfor er det så gunstig?

Som Helsedirektoratet sier, er fysisk aktivitet bra for helse og trivsel, og kan forebygge mange sykdommer. Her kommer en liste over fordeler med å holde seg i regelmessig fysisk aktivitet:

 • Forebygger sykdom og helseproblemer
 • Muskel- og skjelettsystemet forsterkes
 • Bedre ledd-funksjon og bevegelighet
 • Styrket immunforsvar
 • Sterkere hjerte
 • Stabilt blodtrykk
 • Bedrer humøret
 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Bedre evne til å mestre stress
 • Gir mer overskudd og energi i hverdagen

Hvor mye fysisk aktivitet kreves?

Alle mennesker bør, helst hver dag, være litt fysisk aktive. Man behøver ikke nødvendigvis trene så hardt for å få bedre helse – små grep i hverdagen kan ha stor betydning. All bevegelse er positivt, enten om det er å ta trappen, jobbe i hagen, sykle til jobb eller å jogge seg en tur i skogen. Helsedirektoratet anbefaler minst 30 minutter aktivitet for voksne om dagen. Denne aktiviteten burde være av moderat til høy intensitet.

 • Moderat intensitet: Aktiviteter som gir raskere pust enn vanlig (f.eks. hurtig gange).
 • Høy intensitet: Aktiviteter som gir mye raskere pust enn vanlig (f.eks. løping).

Aktivitetspyramiden

 

 

Aktivitetspyramiden er en enkel måte å vise anbefalingene for fysisk aktivitet og hvordan man kan tilpasse det.

 • De aktivitetene som er nederst i pyramiden skal utføres oftere og med lavere intensitet.
 • De aktivitetene som er høyere opp i pyramiden skal utføres litt sjeldnere og gjerne med høyere intensitet. Disse aktivitetene gir bedre kondisjon, styrke og bevegelighet.

Å bli bevisst på fysisk aktivitet og de fordelene det gir er viktig i et samfunn som er tilrettelagt for en inaktiv hverdag. Det er ingen tvil om at regelmessig fysisk aktivitet er sunt for kropp og sjel, og er med på å skape flere helsemessige fordeler. Med litt innsats og litt vilje har du kommet langt på vei. Og husk: Mennesket er jo skapt for å være i bevegelse!