Fjellvettreglene – trygg ferdsel i påskefjellet

Fjellvettreglene – trygg ferdsel i påskefjellet

Tilbringer du påskeferien på fjellet? Da trenger du kanskje en repetisjon av fjellvettreglene. Følger du disse, øker sjansen for gode og trygge turopplevelser betraktelig. Og husk; det er ingen skam å snu.

Fjellvettreglene ble utarbeidet av Den Norske Turistforening (DNT) på 1950-tallet for å forebygge ulykker i fjellet. Reglene er ikoniske, og er en del av den norske kulturarven. Hvem husker vel ikke innslagene med Severin Suveren?

Stor endring i friluftslivet de siste ti-årene

Nordmenn flest har fått ferdsel  i fjellet inn med morsmelken. Fjellet var tidligere en viktig ressurs som matkammer og beite for husdyrene, før friluftslivet har tatt over de siste hundre årene. Gjennom denne epoken har det imidlertid skjedd en stor endring i friluftslivet i Norge. Fra at man tidligere gikk fra hytte til hytte i preparerte løyper, er det nå toppturer med randoneeutstyr som har blitt den nye folkesporten. Der skiløperne før gikk rundt fjellet, går de nå over.

Behov for å modernisere fjellvettreglene

Når uerfarne turister oppsøker bratte fjellskrenter, utsetter man både seg selv og andre for skredfare. Bare i løpet av vinteren 2014/2015 omkom fire skiløpere i snøskred, og 117 personer var involvert i nestenulykker. Endret bruk av fjellet førte derfor til at DNT i 2016 kom med en revidert utgave av fjellvettreglene, som er tilpasset og oppdatert etter utstyret og teknologien vi benytter oss av i dagens friluftsliv. Husk likevel at det viktigste med fjellvettreglene er å forstå dem, og kunne bruke dem riktig. Uansett hvor du skal og hvor lenge du skal være borte, må du være forberedt på at turen kan få en annen vending enn planlagt.

Fjellvettreglene fra 2016

#1 Planlegg turen og meld fra hvor du går

 • Planlegg turen etter gruppas evner, og ha alltid flere alternativer.
 • Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholdene du skal på tur i. Lytt til erfarne fjellfolk.
 • Sørg for å ha kunnskap og ferdigheter som kreves for den aktuelle turen.
 • Ta hensyn til naturen. Med god planlegging legger du ikke igjen spor etter deg.
 • Lag avtaler uavhengig av behov for mobildekning og presise klokkeslett.

#2 Tilpass turen etter evne og forhold

 • Gjør løpende vurderinger av forholdene, og tilpass planene dine etter det.
 • Vis respekt for været!
 • Å være på tur sammen med andre gir økt sikkerhet, og noen å dele opplevelsene med. Er du på tur alene, vær ekstra varsom.
 • Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å ta vare på deg selv og de andre i gruppa.
 • Vis hensyn til andre turgåere. Kjenn allemannsrettene og pliktene som følger med.
 • Sørg for at turgruppa har en kultur for åpen og direkte kommunikasjon.

#3 Ta hensyn til vær og skredvarsel

 • Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det område du ferdes i.
 • Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende.
 • Turvarslende finnes her: yr.no, storm.no, varsom.no.

#4 Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

 • Kle deg etter vær og forhold.
 • Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med både ekstra klær, og det utstyret som turen og terrenget krever.
 • Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre, dersom du bruker lenger tid enn planlagt, eller må vente på hjelp.

#5 Ta med deg nødvendig utstyr for å hjelpe deg selv og andre

 • På vintertur trenger du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Vindsekk kan redde liv.
 • Ta med deg noe, for eksempel refleksvest eller hodelykt, som gjør at du lettere blir funnet dersom uhellet er ute.
 • Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjør at du kan hjelpe både deg selv og andre.
 • Bruk alltid sender/mottager, og ha med søkestang og spade dersom du skal ferdes i skredutsatt terreng.
 • Pakk smart! Pakkelister for ulike turer finner du på dnt.no
 • Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at du ikke kan stole på den i alle situasjoner eller områder.
 • Om ulykken er ute, varsle politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på en annen måte.

#6 Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

 • Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.
 • Vit at et skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.
 • Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.
 • Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på det henget det utløses fra.
 • Unngå terrengfeller, slik som bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.
 • Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.
 • Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

#7 Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er

 • Bruk kart og kompass, det fungerer alltid.
 • Følg med på kartet også når du går på merket rute.
 • Turopplevelsen blir rikere om man følger med på kartet underveis.
 • GPS og andre elektroniske hjelpemidler er nyttig, men husk å ha med ekstra strømkilde.

#8 Vend i tide, det er ingen skam å snu

 • Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.
 • Har forholdene endret seg? Bør du snu?
 • Har noen i gruppa problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

#9 Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

 • Avpass farten etter den svakeste i følget, og pass på at alle i turfølget er med.
 • Husk å spise og drikke ofte. Når du anstrenger deg, trenger kroppen mer væske enn du føler behov for.
 • Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind.
 • Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide.