Bør du trene dagen derpå?

Bør du trene dagen derpå?

Det er mange ulike syn på hvorvidt du bør trene dagen etter mye alkohol. Lite forskning på feltet gjør det derfor vanskelig å finne en absolutt sannhet på spørsmålet.

Årsaken til lite forskning på området er blant annet de etiske utfordringene ved å utsette forsøkspersoner for store mengder alkohol. Likevel har man funnet noen tendenser.

Alkohol og trening er en uheldig kombinasjon dersom man er ute etter å se store forandringer på kroppen. Det kan de fleste være enige i. Men på et generelt grunnlag kan vi si at det skapes en helsemessig gevinst ved fysisk aktivitet, uavhengig av et moderat alkoholinntak kvelden før. Dette gjelder de fleste.

For en person som ikke vier livet sitt til trening, vil treningsøkter dagen derpå både gjøre deg sterkere ved styrketrening og gi bedre kondisjon ved utholdenhetstrening.

Trening dagen etter vil også få fart på forbrenningen, så det er nok langt bedre å få til en liten økt enn å bli liggende å sløve på sofaen. Effekten og evnen er kanskje ikke like god som vanlig, men alt er bedre enn ingenting!