Behandlingen av diabetes og KOLS  flytter seg inn i svenske hjem

Behandlingen av diabetes og KOLS flytter seg inn i svenske hjem

Informasjon fra Garmin Health.

Behandlingen av kronikere står for 80-85 % av ressursbruken i helsetjenesten i land som Sverige, Danmark og Norge. Sammen med Garmin Health tilbyr nå svenske ImagineCare medisinsk fjernovervåkning til pasienter med kroniske sykdommer som diabetes og KOLS.

Lang reise og ventetider på et legekontor er for mange svenske kronikere i Jemtland og Herjedalen samt andre spredtbygde steder i Sverige nå en saga blott. Brukeren får rett og slett en pakke hjem på døren fra sin nærmeste helsesentral.

Pakken inneholder måleutstyr som er tilpasset brukerens diagnose – og alt er ferdig oppkoblet mot ImagineCare-appen. Tilbudet retter seg mot kronikere med blant annet høyt blodtrykk, diabetes og KOLS.Med utstyret kan pasienten måle sitt eget blodtrykk, blodsukker og andre helseverdier og tilgjengeliggjøre disse for helsepersonell.

ImagineCare og Garmin Health

I utstyrspakken til brukeren ligger det en Vívofit 4 smartklokke fra Garmin. Med denne smartklokken får både brukeren selv og helsepersonellet tilgang til viktige biometriske data som søvn, fysisk aktivitet og skritt. Dette er viktige data som gir ny og økt innsikt i brukerens helse og velvære.Gjennom ImagineCare-appen får brukeren oversikt over sin egen helse og i tillegg får han oppmuntring og individuelle råd å jobbe med for å forbedre helsen sin.

Informasjonen overføres til en 24-timers helsesentral som er bemannet med sykepleiere – og brukeren kan når som helst kontakte en sykepleier via tekstmelding, chat, video, telefon eller mail. Sammen kan brukeren og sykepleier løse de fleste problemer uten at det involverer reiser og fysisk oppmøte. Dette sparer både bruker for tid og det offentlige for store summer – og vil i mange tilfeller også gi et bedre behandlingsresultat.

Bedre behandlingsresultater med medisinsk fjernovervåkning

ImagineCare samarbeider med de svenske fylkene (landstingene) og helsepersonellet der. Lanseringen av tjenesten i Sverige har resultert i høyere brukertilfredshet og kliniske forbedringer.- Medisinsk fjernovervåkning gir et svært viktig bidrag i områder med lav befolkningstetthet hvor det ofte er lange avstander til helsestasjonen.

Garmin Health er glade for å jobbe med ImagineCare og bidra til bedre helse, sier Peter Welinder i Garmin Health Sverige til HealthTalk.Dataene som rapporteres blir manuelt overvåket, mens et dataprogram analyserer om pasientene har en negativ utvikling av sin helse. Helsepersonellet kan raskt nå ut til brukerne dersom alarmen går eller om det må gjøres små eller store endringer i den individuelle behandlingsplanen.

Fornøyde brukere og helsepersonell

– Brukerne og helsepersonellet opplever at de med ImagineCare fremdeles har den menneskelige kontakten. Det sier distriktssykepleier Linda Göransson. Helsetjenesten har faktisk kommet tettere på både meg som helseleverandør og brukeren. Ved at ImagineCare også tolker og analyserer data fra brukeren er vi faktisk i stand til å gripe inn og forhindre uønskede hendelser – som for eksempel hjerteslag -før det oppstår.

Aktivitetsarmbåndet fra Garmin er utrolig verdifullt når vi ser biometriske data fra klokken i sammenheng med f.eks. blodtrykk og blodsukker, sier Göransson.- Dette gir en helt annen livskvalitet og frihet til personer med kroniske sykdommer, sier Anna Gränevern som er ansvarlig for primærhelsetjenesten i Jemtland og Herjedalen. Dette området av Sverige er spredt befolket, med lange avstander mellom pasienter og helsetjenesten.

Garmin Vívofit 4 et naturlig valg

Garmin Vívofit 4 benyttes i til medisinsk fjernovervåkning i Sverige
Foto: Garmin

Det er ikke uten grunn at det nettopp er Garmins Vívofit 4 som tilbys svenske pasienter. Smartklokken er perfekt for pasientovervåkning siden den har et batteri med levetid opptil ett år, den er vanntett og måler automatisk fysisk aktivitet og søvn hos brukeren. I tillegg er klokken lett og behagelig å ha på døgnet rundt og gir både bruker og helsepersonell løpende tilgang til viktige biometriske data.